داوطلب گرامی؛ شایسته است جهت پیگیری ثبت نام خود، از صفحه حاوی رسید پرداخت اینترنتی، پرینت اخذ نموده و تا زمان اعلام نتایج نهایی آزمون، آن را نزد خود نگهدارید. بدیهی است در صورت مفقود شدن کد داوطلبی وکد رهگیری خود، دانشگاه هیچگونه مسولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
انتخاب آزمون :
هزينه آزمون :
تاريخ پايان ثبت نام :
جهت انجام عملیات پرداخت بروی تصویر دستگاه خودپرداز کلیک نمایید.
شركت سنجش پرداز Copyright   ©    Sanjesh Pardaz 2014               Site: www.SanjeshPardaz.ir